Zvuky Prahy / Sounds of Prague

terénní nahrávky, zvukové umění, rádio, zvukové procházky
field recordings, sound art, radio, sound walks
transiiton zone

přechodné zóny

začne:
skončí:

transiiton zone

starts:
ends:

Více info …

Rain-radio

Děšťové rádio

začne:
skončí:

Rain-radio

starts:
ends:

Více info …