Zvuky Prahy / Sounds of Prague

terénní nahrávky, zvukové umění, rádio, zvukové procházky
field recordings, sound art, radio, sound walks

Svítání 21

začne:
skončí:

Dawn Chorus 21

starts:
ends:

Více info …