Zvuky Prahy / Sounds of Prague

terénní nahrávky, zvukové umění, rádio, zvukové procházky
field recordings, sound art, radio, sound walks

Bombina Bombina in Hostivař

Creator: milos (Miloš Vojtěchovský)
Submitted: 2021-05-22
Recorded: 2021-05-21
Licence: Creative Commons Licence
Download: kunky.mp3

V mokřadech a tůních u Botiče pod Toulcovým dvorem. Slyšet jsou tam kuňka obecná, občas zelení a hnědí skokani, ropucha obecná i zelená a není slyšet užovka obojková. Hnízdí tam třeba žluva hajní, sýček obecný, konipas horský, žluna zelená, pěnice hnědokřídlá a rákosník zpěvný a dalších asi 40 druhů. Podle Botiče léta občas ledňáček říční. Potom bělozubka šedá, netopýr večerní a rezavý. V potoce žijí jelec tloušť, hrouzek nebo plotice.

foto: Jakub Turek