Zvuky Prahy / Sounds of Prague

terénní nahrávky, zvukové umění, rádio, zvukové procházky
field recordings, sound art, radio, sound walks

Family Frost, Pankrác

Creator: jaroslav (Jaroslav Kořán)
Submitted: 2008-12-10
Recorded: 2005-04-04
Licence: Creative Commons Licence
Download: 081208011802.mp3

the jingle of the family frost in Pankrác district