Zvuky Prahy / Sounds of Prague

terénní nahrávky, zvukové umění, rádio, zvukové procházky
field recordings, sound art, radio, sound walks

MetroFarm #2

Creator: ludekcertik (Luděk Čertík)
Submitted: 2022-05-19
Recorded: 2022-05-19
Licence: Creative Commons Licence

Morning watering of the rented flowerbed.