Zvuky Prahy / Sounds of Prague

terénní nahrávky, zvukové umění, rádio, zvukové procházky
field recordings, sound art, radio, sound walks
Garden of Voices at Troja

Zahrada hlasů v Troji

začne:
skončí:

Garden of Voices at Troja

starts:
ends:

More info …