Zvuky Prahy / Sounds of Prague

terénní nahrávky, zvukové umění, rádio, zvukové procházky
field recordings, sound art, radio, sound walks

Rajský dvůr kláštera sv. Jiljí

Autor: alexander (Alexander Honzák)
Odesláno: 2011-01-24
Nahráno: 2011-01-03
Práva: Creative Commons Licence
Stáhnout: 110123015559.mp3

Suchý keř ve větru na zahradě rajského dvora u dominikánů. V pozadí je slyšet vrkání holubů a perkuse vody padající z okapu. V klášteře byla nedávno otevřena výstava HIT SUNT domini CANES o řádu bratří dominikánů - (Domini canes znamená psi Páně) s refektářem a několika dalšími prostory. Klášter je přístupný od podzimu roku 2010. Je to poměrně neznámé místo přímo ve středu Starého města. Každopádně je rajský dvůr dobře odstíněn zvukově od okolního rušného turistického prostředí. V prvním patře se studovna a dětský koutek.