Zvuky Prahy / Sounds of Prague

terénní nahrávky, zvukové umění, rádio, zvukové procházky
field recordings, sound art, radio, sound walks

Mraveniště v dutině stromu

Autor: jirimacha (Jiří Mácha)
Odesláno: 2021-06-06
Nahráno: 2021-06-06
Práva: Creative Commons Licence
Stáhnout: mravenci.mp3

Šance jsou přírodní rezervace na pravém břehu Vltavy u Zbraslavi. Byla vyhlášena 1.7.1982 i díky objevům, které učinil významný entomolog 19. století František Antonín Nickerl, který zde má pomník. Je také menší ze dvou částí keltského oppida Závist a patří pod NATURU2000.
Důvodem ochrany jsou chráněné druhy živočichů a rostlin vyskytující se na skalnatých jižních svazích nad Břežanským potokem. Chráněny jsou také přirozené doubravy a bezlesí ve formě acidofilních trávníků a vřesových ploch.
Staré polomrtvé osluněné duby ještě z dob výmladkového hospodářství přestavují zbytky krajiny před nástupem moderního lesnictví 19-20 století. Poskytují domov velkému množství hmyzu, který býval běžný, ale dnes příliš nemá kde žít.