Zvuky Prahy / Sounds of Prague

terénní nahrávky, zvukové umění, rádio, zvukové procházky
field recordings, sound art, radio, sound walks

Na Holým vrchu

Autor: milos (Miloš Vojtěchov...)
Odesláno: 2015-02-15
Nahráno: 2015-02-14
Práva: Creative Commons Licence
Stáhnout: unetice.mp3

Masopust na Holým vrchu nad Uněticemi a Roztokami. Tento rok se stádem ovcí a poníkem. Na Holým vrchu - na rozhraní roztockého, únětického a žalovského katastru. Před 120 lety tady dr. Čeněk Rýzner někde vyhrabal desítky koster z období 1. poloviny 2. tisíciletí před n.k. později označené jako "kultura únětická". Na suchdolském dvoře chovali ovce a za Josefa II. se prý popásalo na stráních kolem Suchdola až 2000 skopců. Na Holý vrch míří každoročně maškary z Roztok, Suchdola a Únětic. Setkají se tu a zatančí královny masopustu mědvědi a mědvědáři. Nová tradice trvá víc než 10 let.

více: dokument o Roztockém masopustu