Zvuky Prahy / Sounds of Prague

terénní nahrávky, zvukové umění, rádio, zvukové procházky
field recordings, sound art, radio, sound walks

Bambini di Praga a Karmelitánské mumie

Autor: milos (Miloš Vojtěchov...)
Odesláno: 2008-08-17
Nahráno: 2008-08-15
Práva: Creative Commons Licence
Stáhnout: 080815174515.mp3

Podle znalců jsou patrně nejrozsáhlejší pražské podzemní krypty pod podlahou kostela Panny Marie Vítězné na Malé Straně. O návštěvě krypty píše znalec pražského podzemí Karel Ladislav Kukla: "Po kamenných stupních lze sestoupit do malé chudobné kaple, která tak jako široká chodba zaujímá místo pod presbyteriem, kam padá malými okénky sporý pasvit světla. V chodbě té jsou zazděny ve sklípkách nad sebou do zdí zaklenutých, rakve s mrtvolami dávných Karmelitánů. Na zdi, sklípek uzavírající, napsáno je černou barvou jméno každého zde pohřbeného mrtvého.. Chodba ta připomíná vzezřením katakomby starořímské... s 15 velkými sklepeními jež se táhnou pod lodí kostelní v hloubce závratné… V nesmírném společném hřbitově, největším v celé podzemní Praze leží několik set rakví, jež ukládány tam od polovice 17. století až do konce věku 18. Z největší části jsou rakve otevřeny a mrtvoly v nich tak zachovány, že v tvářích mnohých mužů žen i dětí rozeznáváme dosud zřetelně podobu, rysy i ráz obličeje"Podobně svoje pocity popisuje i současný speleolog V.Vojíř v knize Podzemní Praha, když sestoupil před 30 lety do nekropole.www.nautilus.cz Když jsem se tu byl podívat zjistil jsem, že karmelitání krypty nedávno rekonstruovali a po mumiích neni skoro ani stopa. Zmizely i barokní rakve s proslulým španělským obrem. Nahoře v kostele se pravě modlila skupinka věřících a opakovala v pravidelném rytmu slova "odprošujemetěpane". Jezulátko upírá nevidoucí zrak nad hlavy proudícího zástupu katolických, většinou italských a španělských turistů.