Zvuky Prahy / Sounds of Prague

terénní nahrávky, zvukové umění, rádio, zvukové procházky
field recordings, sound art, radio, sound walks

Barokní čítárna v Klementinu

Autor: peter (Peter Cusack)
Odesláno: 2008-08-23
Nahráno: 2008-07-03
Práva: Creative Commons Licence
Stáhnout: 080821150206.mp3

Zvuk tiché studovny, kontemplace and denního snění. Barkokní čítárna v Klementinu. Venku bylo horko takže je otevřenými okny slyšet chlazení a jiné městské zvuky