Zvuky Prahy / Sounds of Prague

terénní nahrávky, zvukové umění, rádio, zvukové procházky
field recordings, sound art, radio, sound walks

Netopýři v Dalejském údolí

Autor: milos (Miloš Vojtěchov...)
Odesláno: 2011-10-09
Nahráno: 2011-08-27
Práva: Creative Commons Licence
Stáhnout: 111007235746.mp3

Netopýři ve štole v Dalejském údolí v Praze 5. Z Prahy je doloženo s jistotou celkem 17 druhů netopýrů. Mezi nejčastěji patří netopýr rezavý ze 190 lokalit, netopýr večerní z 88 lokalit, netopýr vodní z 72 lokalit, netopýr pestrý z 71 lokalit a netopýr parkový z 53 lokalit. Praha je biotopově rozmanitá a nemá tak velkoměstský charakter, jako řada jiných evropských metropolí, proto je netopýří fauna poměrně bohatá (v celé ČR je 26 druhů netopýrů). Velký význam má také Vltava, a to zejména pro dálkové migranty, jako je n.rezavý, n.pestrý a n.parkový. Dalším nezanedbatelným faktorem jsou přilehlá zimoviště v Českém krasu, která využívá řada druhů. Natura Pragensis 19: Hanák a kol.: Fauna netopýrů Prahy: Přehled nálezů a poznámky k urbánním populacím netopýrů.