Zvuky Prahy / Sounds of Prague

terénní nahrávky, zvukové umění, rádio, zvukové procházky
field recordings, sound art, radio, sound walks

Zvony z kostela svatého Vojtěcha na Novém městě

Autor: Yiorgis Sakellariou (Yiorgis Sakellariou)
Odesláno: 2015-12-29
Nahráno: 2015-12-13
Práva: All rights reserved.

Zvony z kostela sv. Vojtěcha na Novém městě v nedělním poledni 13. prosince. S křikem poštolky. Kostel má na zvonici následující zvony nazvané: Vojtěch, s průměrem 122,5 cm, hmotností cca 1500 kg, ladění fis´-1. Ulit roku 1540 mistrem Ondřejem na Novém Městě pražském.
Ludmila, průměr 112,2 cm, hmotnosti cca 1150 kg, ladění gis´±1. Ulit roku 1545 Stanislavem Klatovským. Kulhavý, průměr 49,7 cm, hmotnost cca 73 kg, ladění gis´´+3. Je to zvon přelitý roku 1611 Baltasarem Hoffmanem v Praze na Slovanech (u Emauzského kláštera). Bezejmenný zvonek, zřejmě sv. Anna nebo Josef a Maria, o průměru cca 35 cm je prasklý a pochází ze zrušené kapličky na Jihlavsku. Bezejmenný zvonek z roku 1921, průměr 30 cm, není v současné době zavěšen a připravuje se k vyzvednutí do lucerny věže k druhému zvonku, Kulhavému. Zvon, odlitý roku 1554 Brikcím z Cimperka a pak přelitý roku 1871 Annou Bellmannovou, dnes neexistuje. Byl zavěšen v krajním poli u zvonu Vojtěch a v 1. světové válce zrekvírován.
V letech 1874-1877 byl zde varhaníkem Antonín Dvořák. Na fasádě nalevo od vchodu je pamětní deska.