Zvuky Prahy / Sounds of Prague

terénní nahrávky, zvukové umění, rádio, zvukové procházky
field recordings, sound art, radio, sound walks

Na zvonici u Vojtěcha

Autor: milos (Miloš Vojtěchovský)
Odesláno: 2018-09-17
Nahráno: 2018-09-15
Práva: All rights reserved.
Stáhnout: zvonice3.mp3

Prohlídka interiéru zvonice kostela Sv. Vojtěcha na Novém městě s jejím opatrovatelem a zvoníkem. Zděná hranolová zvonice byla založena v 13. století zárveň s kostelem a okolním hřbitovem, takže přízemí sloužilo jako márnice. Do 16. století měla zvonice jen přízemní část s dřevěným zvonovým patrem se třemi zvony. Umíráček je patrně starší, které bylo roku 1611 přelito a je na věži dodnes. Od 17. století měla zvonice kamennou část se dvěma okny ze stran a po jednom okně zepředu a zezadu. Dřevěná konstrukce původní zvonice je dnes vestavěná uvnitř a střecha byla dlátková bez lucerny. Z baroka má zvonice lucernu, okna jsou ve spodní části zazděná, takže jsou nižší a mají žaluzie. Když byl hřbitov za vlády Josefa II. zrušen, zanikla i funkce márnice, v přízemí byla probourána klenba do 1. patra a postaveno dřevěné schodiště. Dodnes je zvonice funkční a zvony ručně hrají na ranní bohoslužbu vždy v neděli od 8:30 a pak v poledne. Zvonice není přístupná veřejnosti, jen pro zvláštní příležitosti jako byl svátek Zažít město jinak.