Zvuky Prahy / Sounds of Prague

terénní nahrávky, zvukové umění, rádio, zvukové procházky
field recordings, sound art, radio, sound walks

Zvon Zikmund na věži sv. Víta

Autor: vojtek (Vojtek)
Odesláno: 2011-01-20
Nahráno: 2008-12-24
Práva: Creative Commons Licence
Stáhnout: 110119182235.mp3

Ve věži katedrály sv. Víta je zvon zavěšen na dřevěném závěsu. Koruna je šestiuchá s výraznými reliéfy obličeje starce. Na čepci je široký pás akantových listů a pod ním v jednoduchých linkách figurální pás s motivem Vraždění neviňátek. Plášť je pokryt četnými plastikami. V současném zavěšení na jižní straně je velký věnec s výjevem Zvěstování Panně Marii. Tento reliéf byl zhotoven podle předlohy A. Dürera. Po stranách věnce jsou plastiky světců - napravo Sv. Ludmila, nalevo Sv. Vojtěch.spodní průměr - 256 cm, výška - 203 cm, rozpětí závěsu - 316,5 cmváha - cca 16 500 kg, váha srdce - 450 kg, délka srdce - 269 cmrok ulití - 1549, zvonař - Tomáš Jaroš