Zvuky Prahy / Sounds of Prague

terénní nahrávky, zvukové umění, rádio, zvukové procházky
field recordings, sound art, radio, sound walks

Zvony kostela Nejsvětějšího Srdce Páně

Autor: milos (Miloš Vojtěchovský)
Odesláno: 2014-03-08
Nahráno: 2014-03-02
Práva: Creative Commons Licence
Stáhnout: jirakmix.mp3

V poledne před kostelem Nejsvětějšího Srdce Páně od architekta Josifa Plečnika. Plečnik pocházel z rodiny truhláře a do Vídně přišel z Ljublani jako truhlář. Po dvouleté práci v továrně na nábytek se přihlásil do školy Otto Wagnera, kam byl přijat kvůli talentu. Neměl předepsané vědomosti ani požadované vzdělání. 1929 byly započaty práce na stavbě a 9. dubna 1932 byly ke kostelu dopraveny zvony:
„Nejsvětější Trojice“, váha 3620 kg, dolní průměr 1775 mm, tón B0
„Božské Srdce Páně“, 1650 kg, 1487 mm, D1
„Panna Maria“, 970 kg, 1197 mm, F1
„Svatá Rodina“, 750 kg, 1088 mm, G1
„Sv. Jan Nepomucký“, 420 kg, 895 mm, B1
„Sv. Josef“ a „Dušičky“, 40 kg, 440 mm, B2

V neděli 10. dubna je generální vikář dr. Opatrný posvětil. Do věže byly zavěšeny během následujícího týdne.