Zvuky Prahy / Sounds of Prague

terénní nahrávky, zvukové umění, rádio, zvukové procházky
field recordings, sound art, radio, sound walks

Zvony u sv. Vojtěcha

Autor: milos (Miloš Vojtěchovský)
Odesláno: 2017-12-03
Nahráno: 2017-12-04
Práva: Creative Commons Licence
Stáhnout: vojtechzvon3.mp3

V neděli v poledne na zvonici u sv. Vojtěcha zni tyto zvony:
Vojtěch, průměr 122,5 cm, hmotnost cca 1 500 kg, ladění fis´-1. byl ulit roku 1540 mistrem Ondřejem na Novém Městě pražském.
Ludmila, průměr 112,2 cm, hmotnost cca 1 150 kg, ladění gis´±1. Ulit roku 1545 Stanislavem Klatovským.
Kulhavý, průměr 49,7 cm, hmotnost cca 73 kg, ladění gis´´+3. Je to zvon přelitý roku 1611 Baltasarem Hoffmanem v Praze na Slovanech (u Emauzského kláštera).
Bezejmenný zvonek, zřejmě sv. Anna nebo Josef a Maria, o průměru cca 35 cm. Je prasklý a pochází ze zrušené kapličky na Jihlavsku.
Bezejmenný zvonek z roku 1921, průměr 30 cm, není zavěšen a připravuje se k vyzvednutí do lucerny věže k druhému zvonku, Kulhavému. Ke konci zazní zvonek, který visel dříve na faře.
zdroj: wikipedie