Zvuky Prahy / Sounds of Prague

terénní nahrávky, zvukové umění, rádio, zvukové procházky
field recordings, sound art, radio, sound walks

Zvony, zpěv a šicí stroj v kostele Na prádle

Autor: Michal Kindernay (Michal Kindernay)
Odesláno: 2012-06-10
Nahráno: 2012-05-28
Práva: Creative Commons Licence
Stáhnout: 120609193204.mp3

Záznam části koncertu Llorence Barbera, který hraje na zvony a Montserrat Palacios, která zpívá a šije na šicím stroji. Večer spolu s Orlojem snivců v kostele sv. Jana Křtitele Na prádle. Kostel patří obci církve Československé husitské a je to prý jedna z nejstarších malostranských svatyň. V roce 1142 se stal útočištěm sester benediktinek z kláštera sv. Jiří na Pražském hradě, které zde našly při obléhání Hradu útočiště. Ve druhé polovině 18. století byl přestavěn architektem Palliardim. V roce 1784 byl zrušen a byla v něm zřízena prádelna a odtud název kostela. Obnoven byl v roce 1935. V interiéru kostela se dochovaly pozůstatky gotické malířské výzdoby z druhé poloviny 14. století. Na jižní straně kostela je umístěna socha sv. Jana Nepomuckého od M. J. Brokoffa. Llorenc Barber se skladatel a organizátor zvukových slavností pro celá města, kde znějí kostelní zvony, troubějí sirény a ulicemi prochází celé zástupy hudebníků. V kostele jsou mimo bohoslužby občas také koncerty, akustika je vhodná pro komorní hudbu a otevřenost pana faráře pro nekonvenční umění také.