Zvuky Prahy / Sounds of Prague

terénní nahrávky, zvukové umění, rádio, zvukové procházky
field recordings, sound art, radio, sound walks

Ptáci a houpačka na Cibulce

Autor: milos (Miloš Vojtěchov...)
Odesláno: 2012-10-20
Nahráno: 2012-08-11
Práva: Creative Commons Licence
Stáhnout: 121019000843.mp3