Zvuky Prahy / Sounds of Prague

terénní nahrávky, zvukové umění, rádio, zvukové procházky
field recordings, sound art, radio, sound walks

Letenský kos

Autor: ludekcertik (Luděk Čertík)
Odesláno: 2021-01-26
Nahráno: 2021-01-26
Práva: Creative Commons Licence
Stáhnout: letensky_kos_01.mp3

Brzce ranní zpěv kosa černého (Turdus merula) v hlučné městské zástavbě. A možná přiletí i kavka.

Poznámky

loni jsem nahral drozda, nebo kosa ve františkánské zahradě jak zpívá v lednu jako by bylo jaro..

Nevím, jak je to na venkově, odkud už stejně většina kosů prchla, ale ve městech obyčejně začínají zpívat dost brzy. Na přelomu ledna/února už se místy ozývají i brávníci, alespoň v posledních letech. Slyšet je v ještě zamzlé krajině má vždycky do sebe něco krásně nepatřičného a nadějného zároveň...

https://sonicity.cz/cs/advent-blackbird-garden

bylo to koukam uz pred Vanocema