Zvuky Prahy / Sounds of Prague

terénní nahrávky, zvukové umění, rádio, zvukové procházky
field recordings, sound art, radio, sound walks

Botič a Vltava

Autor: milos (Miloš Vojtěchov...)
Odesláno: 2013-06-21
Nahráno: 2013-06-03
Práva: Creative Commons Licence
Stáhnout: 130621095513.mp3

Rozvodněný Botič proudí do Vltavy pod Železničním mostem. Jméno Botič je doloženo od 12. století a je vysvětlováno v souvislostí s botěním či botněním, tj. nabýváním objemu, rozvodňováním. Podle jiné hypotézy se jmenuje podle jednoho z mlýnů pod Vyšehradem, odkud se postupně přenášel proti proudu až k hornímu toku. Pražané vyslovují jméno Botič jak “měkce”, tak “tvrdě” (Botyč). V minulosti se potoku někdy říkalo Cebron (za husitských válek), popř. Potanka, Podanka nebo Zasav.