Zvuky Prahy / Sounds of Prague

terénní nahrávky, zvukové umění, rádio, zvukové procházky
field recordings, sound art, radio, sound walks

Skvělý nový svět

Tagy: museum hudba
Autor: milos (Miloš Vojtěchov...)
Odesláno: 2015-11-14
Nahráno: 2015-11-02
Práva: All rights reserved.

Zvuková féerie je částečně nahraná a částečně inspirovaná výstavou Skvělý nový svět v DOXU. Projekt koncipovaný patrně ředitelem a vlastníkem DOXU Leošem Válkou srovnává modely fungování společnosti, jak je v minulém století ve svých slavných dystopických vizích budoucnosti popsali Aldous Huxley, George Orwell a Ray Bradbury. Klade je do souvislosti se současnou společenskou situací, zejména s tématy společenské kontroly, konzumu a médií.