Zvuky Prahy / Sounds of Prague

terénní nahrávky, zvukové umění, rádio, zvukové procházky
field recordings, sound art, radio, sound walks

Dech parního stroje v Mayrau

Autor: milos (Miloš Vojtěchov...)
Odesláno: 2022-04-09
Nahráno: 2022-04-08
Práva: Creative Commons Licence
Stáhnout: ringohfermayrau.mp3

Těžební parní stroj v hornickém museu Mayrau u Kladna vyrobila továrna F. Ringhoffera na Smíchově před rokem 1905, kdy byl vystaven v Paříži. Původně byl gigantický stroj vyroben jako lodní pohon. Páru pro těžní stroje a stroje v třídírně, generátory a dílenské stroje obstarávalo parní čerpadlo o výkonu 6 krychlových m za minutu umístěné nad vodní jámou. Bylo používané jen při zvýšeném přítoku důlních vod. Čepadlo bylo hlučné a jeho „štěkot“ byl údajně slyšet po širokém okolí Vinařic. Kotelna v Mayrau a těžní stoj byly v provozu do roku 1946. Stroj v muzeu dnes pohání elektromotor. Hydraulika pístů je propojena s vyfukovou rourou při venkovní stěně budovy, kde jsem postavil rekordér. Dýchání ocelových plic stroje je proto slyšitelné na pozadí občasné střelby zaznívající z nedaleké střelnice, hučení letadla a jarního zpěvu ptáků.
Nahrávka je z výpravy s Peterem Cusackem, Lloydem Dunnem a Dagmar Šubrtovou, která nás sem pozvala.