Zvuky Prahy / Sounds of Prague

terénní nahrávky, zvukové umění, rádio, zvukové procházky
field recordings, sound art, radio, sound walks

Buzz Sevastopolská

Autor: Sara Pinheiro (Sara Pinheiro)
Odesláno: 2022-03-11
Nahráno: 2022-03-11
Práva: Creative Commons Licence
Stáhnout: buzz_sevast3.mp3