Zvuky Prahy / Sounds of Prague

terénní nahrávky, zvukové umění, rádio, zvukové procházky
field recordings, sound art, radio, sound walks

Chór skokanů skřehotavých v parku Stromovka

Autor: laso (Stanislav Abrahám)
Odesláno: 2017-05-22
Nahráno: 2017-05-22
Práva: Creative Commons Licence