Zvuky Prahy / Sounds of Prague

terénní nahrávky, zvukové umění, rádio, zvukové procházky
field recordings, sound art, radio, sound walks

Chrám Zesnutí přesvaté Bohorodice na Olšanech

Autor: milos (Miloš Vojtěchov...)
Odesláno: 2021-10-13
Nahráno: 2021-09-25
Práva: Creative Commons Licence
Stáhnout: olsanypravoslav.mp3

Ve 20. letech se pravoslavný ministerský předseda Československé republiky Karel Kramář zasadil o zřízení pravoslavného chrámu na Olšanském hřbitově. V Praze tehdy žilo mnoho tisíc ruských emigrantů, kteří sem před Rudou armádou a občanskou válkou utekli. Chrámek Bohorodice v byzantském slohu byl vysvěcen 22. listopadu 1925 na svátek Zesnutí přesvaté Bohorodice a byl postaven podle novgorodsko-pskovské tradice. Karel Kramář s manželkou Naděždou Nikolajevnou, pocházející z ruského šlechtického rodu Chlupových jsou zde také společně s 600 vojáky padlými za První světové války pochováni. Podle správy Olšankých hřbitovů se v kryptě v současné době nachází prý také jakési skladiště. Není ovšem zcela jasné skladiště čeho, nejspíš to nebudou jen mrtvoly. Jen doufejme, že v tom nemá prsty GRU. V současnosti Rusů v Praze žije prý kolem 44 000 a boholužby a panychidy na Olšanech navštěvují nejen Rusové, ale také věřící pocházející z Ukrajiny, Bulharska, nebo Rumunska.
Hlasy zní z reproduktorů na vchodem do kostela a není tedy jisté, jestli kdesi za zástěnou ti popové skutečně jsou.