Zvuky Prahy / Sounds of Prague

terénní nahrávky, zvukové umění, rádio, zvukové procházky
field recordings, sound art, radio, sound walks

Chrám sv. Petra a Pavla

Autor: alexander (Alexander Honzák)
Odesláno: 2012-04-09
Nahráno: 2012-04-07
Práva: Creative Commons Licence
Stáhnout: 120408122805.mp3

Bílá Velikonoční sobota ve vyšehradské basilice Petra a Pavla. Poněkud zlověstně kostnaté věže chrámu pražské akropole byly tento den výjimečně tiché, protože zvony odletěly do Říma. Bílá sobota liturgicky končí se západem slunce a nastupující večer začínají obřady velikonoční vigilie. Kostel královské kapituly založil v roce 1070 kníže Vratislav II. který měl napjatý vztah s bratrem Jaromírem - pražským biskupem a přestěhoval se z protějšího vrchu na hrad, který se původně měl jmenovat Chrasten. Sám Vratislav údajně na stavbu "přinesl na vlastních ramenou dvanáct plných nůší kamení ke cti svatého Spasitele tak, jako císař Konstantin založil kostel římský".