Zvuky Prahy / Sounds of Prague

terénní nahrávky, zvukové umění, rádio, zvukové procházky
field recordings, sound art, radio, sound walks

Hodiny Nejsvětějšího srdce Páně

Autor: milos (Miloš Vojtěchov...)
Odesláno: 2017-09-01
Nahráno: 2017-08-13
Práva: Creative Commons Licence
Stáhnout: jirihodiny.mp3

Ručičky věžních hodin na kostelu Nejsvětějšího srdce Páně obíhají na ciferníku, který má údajně skoro 7 metrů v průměru. Nedávno byl elektrický krokový strojek na jejich pohon vyměněn a nahrávka zachycuje vrnění, minutu co minutu doprovázející posunutí minutové ruky. Druhá část nahrávky vznikla na půdě nad hlavní lodí, praskání způsobuje tepelné pnutí konstrukce střechy. Tajemné huhňání není hlas Páně, ani modlitba tibetských mnichů,nýbrž hlas faráře, pronikající stropem na půdu. Ciferník kostela na náměstí sv.Jiří je prý druhý nějvětší v Evropě. Protože hodiny jsou elektrické a nikoliv mechanické, jde jakoby o klikání elektrokardiografu Božího Srdce na Vinohradech.