Zvuky Prahy / Sounds of Prague

terénní nahrávky, zvukové umění, rádio, zvukové procházky
field recordings, sound art, radio, sound walks

Den otevřených dveří na britském velvyslanectví

Autor: Phaerentz (Petr Ferenc)
Odesláno: 2014-06-01
Nahráno: 2014-05-31
Práva:

První den otevřených dveří na britském velvyslanectví. Nahrávky pořízeny v zahradě na kroketovém plácku a na terase u stánku s koly "skládačkami" značky Brompton. Britské velvyslanectví má sídlo v Thunovském paláci na Malé Straně. Velká Británie otevřela zastupitelský úřad v Československu v roce 1919. Palác pojmenovaný po arcibiskupovi Osvaldu Thunovi s velkou zahradou byl veřejnosti po desetiletí nepřístupný a tato akce poprvé umožnila prohlédnout si zahradu a sály. Thunové palác koupili po bitvě na Bílé hoře a vlastnili ho téměř 270 let. Na konci 18. století zde Jan Josef František Thun provozoval jeden z předních salonů, kde se scházely osobnosti pražského kulturního a společenského života.