Zvuky Prahy / Sounds of Prague

terénní nahrávky, zvukové umění, rádio, zvukové procházky
field recordings, sound art, radio, sound walks

dejvické dvorky

Tagy: zahrady
Autor: milos (Miloš Vojtěchov...)
Odesláno: 2013-10-04
Nahráno: 2013-09-26
Práva: Creative Commons Licence
Stáhnout: sadlo.mp3

Expedice s Honzou Trejbalem a Jiřím Sádlem po několika dvorcích kolem Dejvického náměsti.RNDr. Jiří Sádlo se zabývá geobotanikou, rostlinnou fytocenologií, vegetačním mapováním a historickým vývojem krajiny a vegetace. Přednáší na Karlově Univerzitě a Jihočeské Univerzitě. Je mimo jiné spoluautorem knih Biologie krajiny, Krajina a revoluce a Krajina jako interpretovaný text.