Zvuky Prahy / Sounds of Prague

terénní nahrávky, zvukové umění, rádio, zvukové procházky
field recordings, sound art, radio, sound walks

Diskuze o suchu a hlíně

Autor: milos (Miloš Vojtěchov...)
Odesláno: 2021-04-13
Nahráno: 2019-01-08
Práva: Creative Commons Licence
Stáhnout: vodasucho.mp3

část nahrávky z diskusního semináře: Ochrana půdy aneb co brání udržitelnému zacházení s půdou? pořadané Sdružením pro trvale udržitelný život
https://stuz.cz/

"Půda měla a stále má zásadní význam pro rozvoj lidských civilizací. Hospodaříme u nás s půdou skutečně s péčí dobrého hospodáře, tj. trvale udržitelně? Předáme ji naším potomkům v lepším stavu než po devastaci způsobené socialistickým a navazujícím gründerským kapitalismem? Co ve skutečnosti podporují/měly by podporovat nemalé dotace jdoucí do zemědělství z EU i od nás, včetně našich daní? Jsme v obhospodařování půdy a krajiny připraveni čelit následkům klimatických změn? Jaká nejdůležitější opatření budou třeba naléhavě uskutečnit, aby byla posílena úrodnost našich půd? Tyto a další otázky se můžete dozvědět na tomto semináři ať již od panelistů, anebo v rámci následné diskuse."

Diskutovali:

Ing. Petr Jílek, Ministerstvo zemědělství, náměstek ministra
Ing. Linda Stuchlíková, ředitelka odboru obecné ochrany přírody a krajiny, Ministerstvo životního prostředí
Prof.Ing. Dr. Bořivoj Šarapatka, CSc, předseda České pedologické společnosti, Přírodovědecká fakulta Palackého univerzity v Olomouci
Daniel Pitek, soukromý zemědělec a lesník, místopředseda Asociace soukromých zemědělců Litoměřice, laureát Vavrouškovy ceny
Jiří Malík, předseda spolku Živá voda, zakladatel Koalice Stop HF, laureát Vavrouškovy ceny
Tomáš Hodek, předseda spolku Ekodomov

Diskuzi moderoval Pavel Šremer, místopředseda STUŽ

nahráno v úterý 8. ledna 2019
v Klubu techniků na Novotného lávce 5, budova ČSVTS

O Českém svazu vědeckotechnických společností z.s.

Český svaz vědeckotechnických společností z.s. byl založen v roce 1990 po rozdělení Československé vědeckotechnické společnosti na dva národní svazy. Jednotlivé spolky byly postupně zakládány již v první polovině 19. století. Svaz je samosprávným a dobrovolným svazkem v současné době 67 členů Svazu. Členy Svazu jsou nezávislé a samostatné spolky, jejichž účelem je podpora a rozvoj vědeckotechnických zájmů jejich členů. Členové Svazu vyvíjejí svojí vlastní činnost na základě svých vlastních stanov.