Zvuky Prahy / Sounds of Prague

terénní nahrávky, zvukové umění, rádio, zvukové procházky
field recordings, sound art, radio, sound walks

Psi a reaktor v Řeži

Autor: milos (Miloš Vojtěchov...)
Odesláno: 2020-11-13
Nahráno: 2020-11-08
Práva: Creative Commons Licence
Stáhnout: rez.mp3

Když jedete vlakem po proudu Vltavy na Kralupy, na hruhém břehu míjíte tajemný areál Ústavu jaderného výzkumu Řež. Dá se tam dojít po pěší lávce. Připomíná to jaksi uzavřená tajná města v Rusku, ale lze kolem toho normálně chodit. Zpočátku zde prý probíhal základní výzkum jaderné fyziky, radiochemie a jaderné energetiky, výráběli tady radioizotopy a výchovávali a výráběli jaderné vědce. První experimentální reaktor VVR-S byl spuštěn v roce 1957 a není jasné jestli dnes pořád funguje. V současnosti v Ústavu pomáhají provozovatelům jaderných elektráren u nás i v zahraničí, mají na starosti strategické řízení energetiky a nakládání s jadernými odpady pro Ministerstvo průmyslu a obchodu. Též nabízejí nezávislou odbornou expertizu pro Státní úřad pro jadernou bezpečnost, rozvoj využití ionizujícího záření a ozařovacích služeb pro základní a aplikovaný výzkum, zdravotnictví a průmysl, výzkum a služby pro likvidaci radioaktivních odpadů, výrobu radiofarmak, výchovu a výcvik odborných a vědeckých pracovníků a řadu dalších činností. Kromě toho Ústav působí i v nejaderných oblastech, například v oblasti klasické energetiky, chemického průmyslu a ochraně životního prostředí. uff.. jsou tam hrozně pilní.. až z toho jde na člověka strach..

Z vysokého komína se každopádně pěkně kouří, takže se tam topí a za plotem cosi tajemně syčí a hučí - možná jde o chlazení pro nukleární reaktor. Místní psi do toho mají co mluvit.