Zvuky Prahy / Sounds of Prague

terénní nahrávky, zvukové umění, rádio, zvukové procházky
field recordings, sound art, radio, sound walks

Jehličkové tiskárny u sběratele

Autor: milos (Miloš Vojtěchov...)
Odesláno: 2011-03-07
Nahráno: 2011-03-04
Práva: Creative Commons Licence
Stáhnout: 110304170429.mp3

Kvartet pro čtyři jehličkové tiskárny. Zvuk jehličkových tiskáren více méně společně s těmito aparáty ze zvukové krajiny Prahy zmizel, s vyjímkou výbavy taxikářů. Tiskárny hrčely kdysi většinou z oken úřadů a nahradily postupně ťukání psacích strojů. Tisková hlava se pohybuje ze strany na stranu po listu papíru a přes barvící pásku naplněnou inkoustem se otisknou jehličky na papír. Má stejnou funkci jako klasický psací stroj, ale lze tisknout například obrázky. Při tisku je využíván mechanický tlak a tiskárny mohou vytvářet kopie pomocí uhlového papíru. Každý bod je vykreslen malou kovovou jehlou, řízenou elektromagnetem a to buď přímo nebo pomocí malých vahadel. Pohyblivá část tiskárny se nazývá hlava a při přejetí listu papíru z jedné strany na druhou listu papíru vytiskne jeden řádek textu. Většina jehličkových tiskáren má uložené jehličky vertikálně a v případě většího množství jehliček se zvyšuje hustota dopadu jehliček a tím i kvalita tisku. Počet jehliček je 2, 7, 9, 18 nebo 24.