Zvuky Prahy / Sounds of Prague

terénní nahrávky, zvukové umění, rádio, zvukové procházky
field recordings, sound art, radio, sound walks

Eddie - Kakadu Žlutočečelatý

Tagy: ptáci zahrady
Autor: milos (Miloš Vojtěchov...)
Odesláno: 2019-05-28
Nahráno: 2019-05-28
Práva: Creative Commons Licence

Patrně Eddie v dialogu s Anežkou. Neřekl mi jak se jmenuje. Eddie se dostal do botanické zahrady na Albertově, když jeho majitelka odjížděla do USA a nemohla ho vzít s sebou. S ostatními papouchy údajně vychází bez konfliktů. Na Albertově je několik kakadu žlutočelatých, amazoňané ara a další papoušci, které zde umístila blahodárná společnost Laguna, starajíci se o exotické ptáky kteří z nějakého důvodu musí hledat nový domov. Papoušky považujeme za inteligentní, protože se chovají a pohybují trochu jako my lidi. Slepice masově mučíme a mordujeme v koncentračních táborech, protože jsou jiné.. ale když dáte vedle sebe kakadua a bílou lenghornku, rozdíl není tak zásadní! Slepice mluví prostě po svém.