Zvuky Prahy / Sounds of Prague

terénní nahrávky, zvukové umění, rádio, zvukové procházky
field recordings, sound art, radio, sound walks

Burza Kolbenka 2

Autor: laso (Stanislav Abrahám)
Odesláno: 2008-09-04
Nahráno: 2008-09-02
Práva: Creative Commons Licence
Stáhnout: 080902125643.mp3

Dnes poměrně ojedinělý jev - smlouvání. Na "Kolbence" je běžné, že kupující si sám (často úspěšně) navrhne vlastní cenu, za kterou chce zboží pořídit. V tomto případě upravuje cenu také prodávající.