Zvuky Prahy / Sounds of Prague

terénní nahrávky, zvukové umění, rádio, zvukové procházky
field recordings, sound art, radio, sound walks

Flusserova přednáška v Pražském domě fotografie

Tagy: archiv psi
Autor: milos (Miloš Vojtěchovský)
Odesláno: 2017-05-12
Nahráno: 1991-06-12
Práva: All rights reserved.

8. června 1991 přednášel Vilém Flusser v PHP - Pražském domě fotografie v Husově ulice č.23, Přednáška měla název "Fotografie a dějiny" a Flusser ji pronesl - nejspíš na přání hostitelů - v češtině. Organizace akce se ujal fotograf Jaroslav Beneš, kterému Flusser krátce předtím poslal dopis s žádostí, že hledá v Praze místo, kde by mohl přednést řeč na výše zmíněné téma. Jaroslav Beneš svolal příznivce PHP a projev zaznamenal na kazetový magnetofon.Nahrávka zaznamenává patrně jedinou zachovanou řeč Viléma Flussera v polorodném jazyce. Celková délka záznamu je asi hodina a obsahuje dialogické pasáže, kde řečníkovi posluchači pomáhají hledat správný překlad slov. Nahrávka byla součástí výstavy Bezedno v GAMU, kurátor Pavel Vančát.

http://sonicity.cz/cs/das-dunkelheit-vilem-flusser-about-prague