Zvuky Prahy / Sounds of Prague

terénní nahrávky, zvukové umění, rádio, zvukové procházky
field recordings, sound art, radio, sound walks

Sběrné suroviny ve Spálené

Autor: alexander (Alexander Honzák)
Odesláno: 2011-04-08
Nahráno: 2010-10-08
Práva: Creative Commons Licence
Stáhnout: 110406005141.mp3

Nahrávka věnovaná místu, kde bývala před lety vedle kostela Nejsvětější Trojice slavná sběrna starého papíru ve Spálené ulici. Dalo se tam projít přímo z přízemí Pedagogické fakulty. Koláž zvuků je sestavena z filmu Juraje Herze Sběrné surovosti z roku 1965. Hudbu napsal Zdenek Liška.