Zvuky Prahy / Sounds of Prague

terénní nahrávky, zvukové umění, rádio, zvukové procházky
field recordings, sound art, radio, sound walks

Gymnasium Na Zatlance

Tagy: sirény školy
Autor: milos (Miloš Vojtěchov...)
Odesláno: 2014-06-20
Nahráno: 2014-06-12
Práva: Creative Commons Licence
Stáhnout: zatlankaedit.mp3

V ušlechtilé budově pod Mrázovkou sídlí od roku 1961gymnasium Na Zatlance. Stavba postavená začátkem 20. století sloužila původně jako dívčí a chlapecká obecná škola a gympl se sem přestěhoval z Drtinovy ulice později, v roce 1961. Nastoupil jsem tam v roce 1974, v době, kdy panovala všeobecná nenormální normalizace. První den jsem vylezl bezradně do posledního patra a s ulehčením jsem potkal několik na zábradlí posedávajících mániček, bezstarostně kouřících sparty. Někteří z profesorů držela jakousi úroveň a ctila zákony slušnosti: Vladimír Novotný - řečený Golova, Jiří Mudra, dějepisář Lavička, fyzikář Alexa a další. Na Zatlanku tehdy moc nechodila třeba Martina Navrátilová z Černošic, o pár ročníků výš byl Jan Švejnar, David Ondříček, Veronika Žilková, Jan Werich, Vladimír Ráž, Vladimír Čech, Václav Malý, Jan Kalvoda, František Tureček, Ivo Mathé, Jakub Železný, Lukáš Přibyl, slavný astrofyzik Zdeněk Kopal a další. Akustika interiéru zůstala docela podobná jako kdysi, jen chodby už nečpí potem z převlékárny před tělocvičnou - bývalé školní kaple, kde jsme se scházeli k celoškolním schůzím. Nejkrásnější ovšem byly sklepy a půda: když jsme měli nějakou příležitost, prolézali jsme tajemné prostory a objevovali poklady, v temných koutech tlející a dlející po věky: instrumenty na fyzikální pokusy, plynové masky, zarámované a zaprášené portréty Komenského, Masaryka, Beneše, Hitlera, Stalina, Gotwalda, Novotného. Koncem 70 let začal někdo bourat domy pod Bertramkou směrem k Plzeňské a zanedlouho se pod školou otevřela obrovská díra: tunel Mrázovka.