Zvuky Prahy / Sounds of Prague

terénní nahrávky, zvukové umění, rádio, zvukové procházky
field recordings, sound art, radio, sound walks

Topení pod Strahovem

Autor: mdelia (Michael Delia)
Odesláno: 2009-01-16
Nahráno: 2008-12-03
Práva: Creative Commons Licence
Stáhnout: 090115034549.mp3

zvuk plynového topení v mém bytě