Zvuky Prahy / Sounds of Prague

terénní nahrávky, zvukové umění, rádio, zvukové procházky
field recordings, sound art, radio, sound walks

Šedivka

Autor: ludekcertik (Luděk Čertík)
Odesláno: 2022-03-23
Nahráno: 2022-03-23
Práva: Creative Commons Licence

Pokus nahrát vokalizující vránu šedivku skončil jako mnoho jiných podobných...

Nahráno u hostivařské nádrže.