Zvuky Prahy / Sounds of Prague

terénní nahrávky, zvukové umění, rádio, zvukové procházky
field recordings, sound art, radio, sound walks

jak rozmlouvat s žaky

Autor: milos (Miloš Vojtěchovský)
Odesláno: 2016-06-04
Nahráno: 2016-05-24
Práva: Creative Commons Licence
Stáhnout: zako1.mp3

Ve stanici mladých přírodovědců na Smíchově. Otevřeným oknem zahradnického domečku posloucháme hlasům několika šedých papoušků žako konžských. Létají uvnitř volně a právě je někdo krmí, nebo jim doma uklízí.Žako dovedou vyslovit a rozlišit až stovku lidských slov a použít je ve správném kontextu.

http://www.ddmpraha.cz/stanice-prirodovedcu/ostatni/expozice-rostlin-a-z...