Zvuky Prahy / Sounds of Prague

terénní nahrávky, zvukové umění, rádio, zvukové procházky
field recordings, sound art, radio, sound walks

V Pasáži Lucerna

Autor: milos (Miloš Vojtěchov...)
Odesláno: 2012-09-01
Nahráno: 2012-05-10
Práva: Creative Commons Licence
Stáhnout: 120831211547.mp3