Zvuky Prahy / Sounds of Prague

terénní nahrávky, zvukové umění, rádio, zvukové procházky
field recordings, sound art, radio, sound walks

Klement Gottwald mluví k Národnímu shromáždění

Autor: milos (Miloš Vojtěchov...)
Odesláno: 2010-11-19
Nahráno: 1948-05-09
Práva: Creative Commons Licence
Stáhnout: 101118001033.mp3

Předseda vlády Klement Gottwald v Národním shromáždění v květnu 1948. Digitální knihovna je společným projektem českého a slovenského parlamentu:http://www.psp.cz/eknih/zvuk/