Zvuky Prahy / Sounds of Prague

terénní nahrávky, zvukové umění, rádio, zvukové procházky
field recordings, sound art, radio, sound walks

Kolektiv v bohnické Prádelně

Autor: milos (Miloš Vojtěchov...)
Odesláno: 2014-10-03
Nahráno: 2014-08-30
Práva: Creative Commons Licence
Stáhnout: pradelna.mp3

Fragment představení kolektivní akce v prostoru Bohnické prádelny. Kolektiv s názvem Kolektiv se zaměřuje na techniky audiovizuálního živého kódování a pracuje s řadou dobrovolných omezení, tentokrát jako výchozí bod zvolil výzvu "Opakování je zakázáno". V prostorovém zvuku hráli Jonáš Svatoš, Martin Blažíček a bratři Peškovi, dvě video projekce kódoval GND a Jiří Rouš.

https://github.com/k-o-l-e-k-t-i-v

Prádelna je výstavní prostor v areálu Psychiatrické léčebny Bohnice.