Zvuky Prahy / Sounds of Prague

terénní nahrávky, zvukové umění, rádio, zvukové procházky
field recordings, sound art, radio, sound walks

Komořanské tůně při dešti

Autor: jirimacha (Jiří Mácha)
Odesláno: 2021-05-12
Nahráno: 2021-05-12
Práva: Creative Commons Licence

Komořanské a modřanské tůně jsou přírodní památka na pravém břehu Vltavy, mezi Modřany a Komořany. Chráněné území s rozlohou 12,87 ha je jedním z nejnověji vyhlášených ZCHÚ na území Prahy. Účel ochrany je zachování lužního ekosystému a makrofytní vegetace eutrofních a mezotrofních vod. Pro Prahu netypický ekosystém vznikl díky chátrání a zarůstání bývalých protipovodňových nádrží vybudovných v 19. století. Řečiště Vltavy bývalo mnohem širší a řeka měla daleko kolísavější stav vody. Při větší vodě se ve slepá ramena zaplavovala a vznikaly tůně a menší zaplavené oblasti. V 19. století byly proto budovány výhonové stavby, za účelem zúžit řečiště aby řeka byla celoročně splavná pro vory a zároveň chránit území Modřanské mělčiny před záplavami. Tehdy vzniklo území Komořanských a modřanských tůní, jehož základ tvoří zmíněné výhonové stavby a hrázky.