Zvuky Prahy / Sounds of Prague

terénní nahrávky, zvukové umění, rádio, zvukové procházky
field recordings, sound art, radio, sound walks

Korejští hráči na tungso

Autor: milos (Miloš Vojtěchov...)
Odesláno: 2012-09-21
Nahráno: 2012-08-29
Práva: Creative Commons Licence
Stáhnout: 120920081559.mp3