Zvuky Prahy / Sounds of Prague

terénní nahrávky, zvukové umění, rádio, zvukové procházky
field recordings, sound art, radio, sound walks

Rybník v Dolních Počernicích

Autor: jez (Jez riley French)
Odesláno: 2008-08-08
Nahráno: 2008-06-12
Práva: Creative Commons Licence
Stáhnout: 080702230425.mp3

Krátký fragment z nahrávek, pořízených v Dolních Počernicích, během mého pobytu v Praze v červnu. Nahráno na doma zhotovený hydrofón. Zvuky vodního života (ryby, vodní hmyz a rostliny). http://Jezrileyrench.blogspot.com/jezrileyfrench.carbonmade.com