Zvuky Prahy / Sounds of Prague

terénní nahrávky, zvukové umění, rádio, zvukové procházky
field recordings, sound art, radio, sound walks

Litanie za nádraží

Tagy: vlaky
Autor: milos (Miloš Vojtěchov...)
Odesláno: 2015-01-31
Nahráno: 2014-09-06
Práva: All rights reserved.

Záznam z představení Ajznbony II provedeného v suterénu žižkovského nákladového nádraží v září 2014. Na rozhlasové intoxikaci s pohyblivým obrazem se podíleli Miloš Vojtěchovský - deklamovaný přednes textu a akordeon, Matěj Kratochvíl - basklarinet, Michal Kindernay - projekce a zvukové samply nádražního ambientu.