Zvuky Prahy / Sounds of Prague

terénní nahrávky, zvukové umění, rádio, zvukové procházky
field recordings, sound art, radio, sound walks

Lokomotiva na Železničním mostě na Výtoni

Autor: jaroslav (Jaroslav Kořán)
Odesláno: 2008-12-05
Nahráno: 2008-12-03
Práva: Creative Commons Licence
Stáhnout: 081203011516.mp3

Železniční most. Přejetí lokomotivy přes železniční most na Výtoni.