Zvuky Prahy / Sounds of Prague

terénní nahrávky, zvukové umění, rádio, zvukové procházky
field recordings, sound art, radio, sound walks

Mahabharáta U Tomáše

Autor: milos (Miloš Vojtěchovský)
Odesláno: 2017-06-23
Nahráno: 2017-06-23
Práva: All rights reserved.

J,S. Machar vzpomíná na stolní společnost Jakuba Arbesa.V 80. letech 19. století byl pivovar u sv. Tomáše na Malé Straně kulturním místem, kde se jednak vařilo a pilo černé pivo a kde se setkávali nad půlitrem členové skupiny "Mahabharáta". Název vybrali podle staroindického eposu, založeném na někonečném vypravování. Vedle Jakuba Arbesa sedávali zpěváci, herci, malíři, sochaři, restaurátoři, nakladatelé, Mikoláš Aleš, Ignát Herrmann, Eduard Vojan, Jan Herben, Jaroslav Vrchlický, Luděk Marold, Josef Svatopluk Machar nebo Karel Matěj Čapek Chod a mnoho dalších. Měly tam přístup také manželky a děti. Arbes bydlel celý život na Smíchově, Mnoho let si Tomášský pivovar uchovával a opatroval výsadní právo vařit a prodávat pivo pro celý vltavský levý břeh Prahy. V dřevěném pivovaře a v jednoduchých podmínkách vařili U Tomáše augustiniáni dobré černé pivo, které ho proslavilo široko daleko. Z tradiční pivnice majitelé udělali v roce 2009 restauraci hotelu s přiblblým názvem Brewery.